Data Mining

Znáte podrobně své zákazníky? Víte, co je pro ně atraktivní dnes a čím budou motivováni v budoucnu? Povede Vás rozsáhlá datová základna, kterou pro Vás získáme z trhu.

Detailně zmapujeme nákupní a spotřební chování jednotlivých segmentů Vaší klientely. Rozklíčujeme určující faktory rozhodování a především odhalíme, kteří zákazníci jsou pro Vás nejperspektivnější a přinášejí nejvíce zisku. Nejsme věštci. Vycházíme z tvrdých dat. Používáme výzkumné a analytické metody vyzkoušené a ověřené u mnoha úspěšných společností po celém světě.

Jen dokonalá znalost aktuálních a budoucích potřeb zákazníků může posunout Váš business dál. Díky ABATON consulting získáte vodítko pro rozhodování, do jakých aktivit investovat a jak klienty nejefektivněji oslovit.

Sjednejte si nezávaznou konzultaci nad výběrem nejpřínosnějšího projektu pro Váš business:

  • Kvalitativní výzkum - popis nákupního chování Vašich klientů/spotřebitelů
  • Customer Insight - hloubkový popis a typologie Vašich klientů/spotřebitelů
  • Vnímání značky - současné vnímání značky klientem a definice oblastí pro kýžený posun značky v konkurenčním poli
  • Mystery shopping - kvalitativní zpětná vazba o reálném dopadu Vašich kampaní v daném segmentu
  • Kvantitativní výzkumy - rozložení četností odpovědí a jejich souvislostí v daném vzorku
  • Segmentační analýza - analýza nejprofitabilnějších skupin Vašich klientů
  • Portfolio management - multikriteriální kvantitativní vyhodnocení produktových kategorií a výrobků v nich z hlediska budoucího vývoje trhu